enquiry@lwrc.hk 2719 0120

Day

September 27, 2009
氣溫:29度  濕度:75 % 剛從莫斯科回來的方太! 今天估計近五十人, 太早起步, 有些跑友八點未能趕到! 沿路天陰, 一起步火箭和細佬便一支箭標咁高速升空, 很可惜佢地因為太高速入錯線, 在寶雲道唔知跑咗去邊。而在後面的跑友則較幸運, 因為有跑友沿路跑來跑去不停指示我們正確方向! 在寶雲道這個半山區, 部份男跑手都跑得十分起勁, 皆因不時有靚女出現! 男跑手談及今天見到的靚女, “係呢! 你見唔見到有個著紅色背心, 好高喎個樣都幾靚喎!” 另一男跑手答: "係呀,不過太瘦!"這時近日經常於平日很積極上寶雲道練跑的跑手氣定神閒說,"呢個女仔見過好多次,經常在這裡跑!不過在寶雲道尾見到鄭佩佩個女原子鏸….! 各位男跑友下次跑寶雲道時, 記得望吓附近有沒有靚女或明星出現! 山頂正舉行滙豐盃, 樂華的九巴之友如Tim哥, 燒雞, 振長等都有參加, 並獲得團體冠軍, tim哥更獲全場第二名, 而茄子亦代表公司參賽! 我們順時針方向跑, 不少跑友如二強和”72A ben”及打的華亦跑三圈! 落山時, 竟然在路上遇到一輛72A, 還以為BEN又出事, CALL部車由大埔嚟到跑馬地! BEN跑和打的華最近常孖住或前後腳出現, 二人不搭不相識, 他們亦極力游說筆者把他們的72A及打的華的稱號除名, 但一失足成千古恨, 想由72 A變番 BEN跑, 打的華變番怒跑華,  睇嚟要再多加努力! 又有皮薄又甜的靚橙! 之後大伙兒到強記食飯!
Read More

關於我們

「樂華長跑會」為香港註之非弁利團體,香港業餘田徑總會之贊助會員。本會由一群業餘長跑愛好者組成,至 2004 年六月有會員六百五十多人。會員以香港人佔多數,其餘為歐美及其他亞洲人士,會員中不乏全港前列之十公里、半馬拉松或馬拉松長跑手。本會跑手經常積極參與本地及海外之長跑比賽,其中「樂華盃」便是每年一度由本會主辦之十公里長跑比賽。